Chậu 20 cây Trắng

4,800,000đ
Lượt mua: 0
Lượt xem: 149

Chậu 17 cây

4,200,000đ
Lượt mua: 0
Lượt xem: 146

Chậu 13 cây fix màu

3,200,000đ
Lượt mua: 0
Lượt xem: 181

Chậu 17 cây vàng

4,200,000đ
Lượt mua: 0
Lượt xem: 220

Chậu 20 cây fix màu

5,000,000đ
Lượt mua: 0
Lượt xem: 170

Chậu khảm sang trọng (88 cây)

22,200,000đ
Lượt mua: 0
Lượt xem: 103
HOT
new
Thuận buồm xuôi gió

Thuận buồm xuôi gió

7,000,000đ
Lượt mua: 0
Lượt xem: 1745

Sắc hồng tươi

4,500,000đ
Lượt mua: 25
Lượt xem: 1466

Nắng vàng

4,500,000đ
Lượt mua: 0
Lượt xem: 1244

Vàng rực rỡ

9,900,000đ
Lượt mua: 12
Lượt xem: 1167

Trắng tinh khôi

3,500,000đ
Lượt mua: 0
Lượt xem: 1122

Hồ Điệp Trắng - Hồng

3,600,000đ
Lượt mua: 0
Lượt xem: 1460

Hồ Điệp Tím - Vàng

3,100,000đ
Lượt mua: 0
Lượt xem: 1186

Hồ Điệp Hồng-Trắng-Vàng

3,550,000đ
Lượt mua: 0
Lượt xem: 904

Hồ Điệp Trắng - Tím

1,950,000đ
Lượt mua: 0
Lượt xem: 984

Hồ Điệp Vàng 2035

5,500,000đ
Lượt mua: 0
Lượt xem: 989