Tại sao lan mọc trong rừng không bón phân vẫn cho ra hoa trong khi trồng tại nhà phải bón phân ?

Trong rừng do lá rụng xuống không bay đi được nên trở thành phân bón. Còn khi trồng tại nhà khi làm vệ sinh chậu cây lấy đi các lá rụng nên phải bón phân.

Cần tưới nước cho hoa lan trước khi bón phân không ?

Trước khi bón phân cần tưới nước nhẹ cho hoa lan để các lá của hoa lan mở khẩu. Sau khoảng 20 phút thì tưới phân sẽ giúp cây hoa lan hấp thụ dinh dưỡng tốt hơn.

Hoa lan cần kali như thế nào ?

Thiếu Kali thì cây hoa lan rìa lá vàng chuyển thành nâu. Kali có tác dụng tăng áp suất thẩm thấu. Kali là chất linh động vận chuyển từ tế bào.

Bón phân cho hoa lan tốt nhất ở dạng gì ?

Khi bón phân cho lan theo quan điểm ăn ít no dai, pha phân ở dạng lỏng, nếu bón quá nhiều thì chất dinh dưỡng sẽ rơi xuống đáy chậu. Chất dinh dưỡng này sẽ làm tốt tươi các cây dại trong chậu cạnh tranh sức sống với lan.

Vì sao phải bón phân cho hoa lan xa gốc ?

Đầu rễ hoa lan hấp thu nước và muối khoáng qua bề mặt nên phải bón phân xa gốc để cây lan hấp thu chất dinh dưỡng dễ dàng hơn.